Ο Δήμος Καλαμαριάς σε συνεργασία με την ΑΡΣΙΣ, Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων

θα πραγματοποιήσει
   Εκπαιδευτικό – Βιωματικό Εργαστήριο με θέμα :

 ’’ Ίσες Ευκαιρίες & Κοινωνική Ευθύνη ‘’

20 & 21 Νοεμβρίου 2013

μετά την επιτυχή διοργάνωση του 1ου Θεματικού Εργαστηρίου Δικτύωσης από τον Δήμο Θέρμης.

 Πρόσκληση-Πρόγραμμα  (PDF)    Ενημερωτικό Φυλλάδιο  (PDF)

Εκπαιδευτικό Υλικό  (PDF)     Οδηγός  (PDF)

Φωτογραφικό Υλικό του Σεμιναρίου  (PDF)