“Περνάμε τα σύνορα που μας χωρίζουν…”


Η ΑΡΣΙΣ και η ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στο πλαίσιο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών των Δήμων Καλαμαριάς και Θέρμης, του   Σχεδίου Δράσης «Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης»,  Δράση 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της κατηγορίας παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού»  του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013» διοργάνωσαν εκδήλωση στην Χριστουγεννιάτικη Πλατεία Καλαμαριάς και στο Πολιτιστικό Κέντρο Ν.Ραιδεστού Θέρμης.

Ο τίτλος των εκδηλώσεων πολιτιστικού περιεχομένου, που υλοποιήθηκαν στις 17 και 20 Δεκεμβρίου 2012 στο πλαίσιο της δράσης Ενημέρωσης Ευαισθητοποίησης Δυνητικά Ωφελουμένων ήταν  «Περνάμε τα σύνορα που μας χωρίζουν».  Το σπίτι των Ξωτικών απέκτησε διαφορετική μορφή και έδωσε τη θέση του σε ανθρώπους και φίλους που ενημερώθηκαν προκειμένου να ωφεληθούν από τις Δράσεις του έργου, με στόχο την στήριξη της απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης ανέργων ευπαθών κοινωνικά ομάδων.

Παράλληλα μια διαφορετική νότα δόθηκε στην εκδήλωση, η οποία συνδυάστηκε με την Ημερίδα Δημοσιοποίησης της Πράξης από το Δήμο Θέρμης, με τη μελωδία  τριμελούς μουσικού σχήματος το οποίο μας διασκέδασε και συνόδευσε την ενημέρωση των ενδιαφερομένων για συμμετοχή τους στο έργο.