Nέα

Πρόγραμμα επιχορήγησης της πρώτης πρόσληψης μισθωτού-ών από αυτοαπασχολούμενους νέους και επιχειρήσεις νέων, ηλικίας έως 35 ετών

Έναρξη νέου Προγράμματος

Ξεκινά την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 11:00 η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή εργοδοτών στο νέο πρόγραμμα

16-01-2018 Δελτίο Τύπου

16-01-2018 Δημόσια Πρόσκληση

16-01-2018 ΦΕΚ 17/Β/11-01-2018

Πηγή: ΟΑΕΔ

———————————————————–

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 15.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών

Ξεκινάει την Τρίτη 21 Νοεμβρίου  2017 και ώρα 12η μεσημβρινή, η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού για την απασχόληση 15.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο) και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα.

Ωφελούμενοι του Προγράμματος είναι:

 • Άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών πριν από την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2.
 • Μακροχρόνια άνεργοι, ήτοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα μηνών μέχρι την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2.
 • Εγγεγραμμένοι άνεργοι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), κατά την υπόδειξη τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2, για τους οποίους δεν απαιτείται χρονικό  διάστημα εγγεγραμμένης ανεργίας .
 • Άνεργοι ηλικίας 30 έως 49 ετών εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον μιας ημέρας πριν από την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2, ωφελούμενοι του Προγράμματος «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής» (Πρόσκληση 2 /2016) της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΑΠΚΟ (Αριθμ. Πρωτ. 6.14727/5.12558/29.11.2016), που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τόσο τη θεωρητική κατάρτιση όσο και την πρακτική άσκηση.

20-11-2017 Δελτίο τύπου 

20-11-2017 Δημόσια Πρόσκληση

20-11-2017 ΚΥΑ 37348/619/16-11-2017

20-11-2017 ΦΕΚ Β’3997

Πηγή: ΟΑΕΔ

———————————————————–

Εργαστήρια Ενεργοποίησης-Κινητοποίησης ανέργων στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης

Εργαστήρια Ενεργοποίησης – Κινητοποίησης Ανέργων στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης

Το εργαστήριο Ενεργοποίησης για το Νομό Αττικής θα υλοποιηθεί Τρίτη 24/10/2017

Το εργαστήριο Ενεργοποίησης για το Νομό Θεσσαλονίκης θα υλοποιηθεί Τρίτη 24/10/2017

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Δελτίο Τύπου

Πηγή: ΟΑΕΔ

———————————————————–

Υπενθύμιση καταληκτικής ημερομηνίας της 2ης περιόδου υποβολών της Δράσης Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – Β΄Κύκλος του ΕΠΑνΕΚ, η οποία θα διαρκέσει μέχρι και τις 11.10.2017.

Υπενθυμίζουμε ότι οι υποβολές γίνονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.ependyseis.gr.  Oι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ξεκινήσουν, να επεξεργαστούν και να οριστικοποιήσουν νέο επενδυτικό σχέδιο ή να επεξεργαστούν αυτό που είχαν ξεκινήσει και δεν είχαν οριστικοποιήσει στην 1η περίοδο υποβολών.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τη συμπλήρωση της αίτησης μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Πληροφόρησης για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), Λεωφ. Μεσογείων 56, Αθήνα (Δευτέρα – Παρασκευή από τις 8.00 πµ έως τις 5.00 µµ).

Τηλέφωνο: 801 11 36 300 (από σταθερό τηλέφωνο µε αστική χρέωση) από τις 8.00 πµ έως τις 7.00 µµ.

Ε-mail: infoepan@mou.gr

Συνολική πληροφόρηση για τη δράση μπορείτε να βρείτε στον ειδικά σχεδιασμένο ιστότοπο http://www.antagonistikotita.gr/ptyxioyxoi, στην ιστοσελίδα www.espa.gr καθώς και στα κοινωνικά δίκτυα της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ  (FacebookTwitterLinkedIn).

Σημεία Πληροφόρησης ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr

και  & Εταίρων:  ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ: 2310 480000 για υποβαλλόμενα επιχειρηματικά σχέδια με έδρα  τηνKΕΝΤΡΙΚΗ & ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

———————————————————–

Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(Β’ κύκλος)

Υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους, σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Επιδίωξη του προγράμματος είναι η ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των πτυχιούχων και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Σε ποιους απευθύνεται
Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισότιμης σχολής Ελλάδος ή εξωτερικού (αναγνωρισμένη από το ΔΟΑΤΑΠ) ή κάτοχοι αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων από  ΣΑΕΙ ή ΣΑΕΠ. Επίσης, πτυχία από Σχολές Θεάτρου και Χορού αναγνωρισμένες από το Υπ. Πολιτισμού ως τριτοβάθμιες και απόφοιτοι Μουσικών Εκπαιδευτηρίων αναγνωρισμένων από το Κράτος (το πρώτο πτυχίο θα πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά την 1/1/1995). Μπορούν να συμμετέχουν:

Κατηγορία Δικαιούχων Α:  Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μισθωτοί (πλήρους ή μερικής ή εποχιακής απασχόλησης), υφιστάμενοι επιχειρηματίες που θα συστήσουν νέα εταιρία με ανέργους ή μισθωτούς.

Κατηγορία Δικαιούχων Β: Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι) που ασκούν ήδη συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) επαγγελματική δραστηριότητα, όπως επίσης και συνεργασίες μεταξύ αυτών.

περισσότερα…

———————————————————–

Το επίδομα ανεργίας δεν χάνεται

Σε σκοπιμότητα ή σε πλημμελή ενημέρωση, μπορεί να αποδώσει κανείς τα δημοσιεύματα του έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου, σύμφωνα με τα οποία οι επιδοτούμενοι άνεργοι χάνουν το επίδομα ανεργίας, εφόσον απασχολούνται περιστασιακά (σποραδική απασχόληση).

Η διοίκηση του ΟΑΕΔ με κατηγορηματικό τρόπο διαβεβαιώνει ότι συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή με το νέο νομικό καθεστώς  (άρθρο 92 του νόμου 4461/2017 για την «περιστασιακή εργασία των εγγεγραμμένων ανέργων») διασφαλίζεται η συνέχιση της επιδότησης ανεργίας – μετά την ολοκλήρωση της σποραδικής απασχόλησης – για όσο διάστημα απομένει, έως την ολοκλήρωση του εγκριθέντος χρόνου επιδοτούμενης ανεργίας.

Τα δημοσιεύματα του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου αναφέρουν ότι το επίδομα χάνεται ακόμη και με την πραγματοποίηση ενός ημερομισθίου από τον επιδοτούμενο άνεργο. Στην πραγματικότητα όμως, κανένα δικαίωμα στην επιδότηση ανεργίας δεν χάνεται για τον άνεργο που απασχολείται περιστασιακά. Η επιδότηση αναστέλλεται  και με νέα αίτηση του δικαιούχου επανέρχεται με την ολοκλήρωση της περιστασιακής του απασχόλησης.

Κάτι ανάλογο συνέβαινε και με το προηγούμενο καθεστώς, με την εξής ουσιαστική διαφορά: η αμοιβή για τις ημέρες εργασίας που μεσολαβούν εντός του χρόνου επιδοτούμενης ανεργίας, συμψηφιζόταν με το καταβαλλόμενο επίδομα.

Το νέο καθεστώς είναι σαφώς ευνοϊκότερο για τον άνεργο, καθώς και ο χρόνος επιδοτούμενης ανεργίας παρατείνεται (για διάστημα αντίστοιχο με την περιστασιακή απασχόληση) και η αμοιβή της εργασίας του δεν συμψηφίζεται με το ποσό της επιδότησης.

περισσότερα…

———————————————————–

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων σε επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης ανέργων ηλικίας (18-24 ετών)

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΠΒΕ)  ως ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ με την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ/ΕΚΤ), προσκαλεί όλους τους δικαιούχους άνεργους, να συμμετάσχουν στα επιδοτούμενα προγράμματα ανέργων που θα υλοποιήσει.

Συγκεκριμένα, έχει αναλάβει την υλοποίηση της Πράξης «Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)», η οποία εντάσσεται στο Ε. Π.«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και είναι υποψήφια προς ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων σε επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης ανέργων

———————————————————–

Νέα προγράµµατα για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών

Ξεκίνησε την Πέµπτη 23 Φεβρουαρίου και ώρα 10.00 το πρωί, η υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο δύο νέων προγραµµάτων απασχόλησης, για την πρόσληψη σε θέσεις πλήρους απασχόλησης συνολικά 15.000 ανέργων, ηλικίας άνω των 50 ετών, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισµούς, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Κοινωνικούς Συνεταιρισµούς Περιορισµένης Ευθύνης (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.) και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα.

περισσότερα…

Πηγή: ΟΑΕΔ

———————————————————–

Aποτελέσματα για τη δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης έδωσε στη δημοσιότητα τον κατάλογο αποτελεσμάτων για τη δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα». Στους πίνακες αναγράφεται η βαθμολογική κατάταξη των υποψηφίων και η εκπλήρωση ή μη των τυπικών προϋποθέσεων ένταξής τους. Οι δυνητικά εντασσόμενοι φέρουν την ένδειξη «ΝΑΙ» στην τελευταία στήλη του πίνακα και θα κληθούν τις επόμενες ημέρες, με την υπογραφή της σχετικής υπουργικής απόφασης, να υποβάλουν τον φάκελο με τα δικαιολογητικά ένταξης.

περισσότερα…

   ———————————————————–

Έναρξη προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα σε όλους τους δήμους της χώρας για 24.251 θέσεις πλήρους απασχόλησης

Ξεκίνησε στις 24 Ιανουαρίου 2017 και θα διαρκέσει μέχρι και τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, για 24.251 θέσεις πλήρους απασχόλησης σε όλους τους δήμους της χώρας.

Στόχος της δράσης είναι αφενός η άμεση υποστήριξη πληθυσμιακών ομάδων που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία και αφετέρου η αναβάθμιση των προσόντων των συμμετεχόντων ώστε να διευκολυνθούν στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας με παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και κατάρτιση.

περισσότερα…

   ———————————————————–

Πρόγραμμα “Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών”

Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων για τον εκσυγχρονισμό της υποδομής και της λειτουργίας τους, την ποιοτική αναβάθμιση τους και τον εμπλουτισμό, την αναβάθμιση και την πιστοποίηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

Σε ποιους απευθύνεται:

Επιλέξιμες για την παρούσα δράση είναι οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μέχρι την 31/12/2015, διαθέτουν επιλέξιμο για το πρόγραμμα ΚΑΔ (Παράρτημα ΙΙ) από τότε και απασχολούν κατά μέσο όρο τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας. Διευκρινίζεται ότι : – η επιχείρηση δεν έχει την υποχρέωση να διαθέτει τον ΚΑΔ επένδυσης κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αλλά οφείλει να τον διαθέτει πριν την πρώτη εκταμίευση -ο ΚΑΔ επένδυσης θα πρέπει να είναι συμπληρωματικός του ΚΑΔ της επιχείρησης. Για τις λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις δεν θεωρούνται συμπληρωματικοί οι ΚΑΔ 55.1, 55.2, 55.3

Περίοδος υποβολής: από 29/3/2016 έως 4/7/2016 (και ώρα 17:00 )

Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής είναι υποχρεωτική και οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis).

Δεν κατατίθεται φυσικός φάκελος με τεκμηρίωση (δικαιολογητικά) κατά τη φάση της υποβολής. Τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν μετά την αξιολόγηση και την προσωρινή βαθμολογική κατάταξη και μόνον για τα δυνητικά εντασσόμενα επενδυτικά σχέδια.

Είδος ενίσχυσης: Επιχορήγηση / Επιδότηση

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

περισσότερα…

   ————————————————————

Πρόγραμμα “Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές”

Το πρόγραμμα θα ενισχύσει υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και είναι οι εξής:

 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 • Υλικά / Κατασκευές
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Ενέργεια
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
 • Υγεία

Μπορούν να συμμετέχουν υφιστάμενες & νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις:

 • Υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και τηρούν βιβλία Β΄και Γ’ κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31/12/2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις ή
 • Νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015.

Επιδοτούνται με ποσό 15.000€ έως 200.000€. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

 περισσότερα…

   ————————————————————

Προσλήψεις εποχικού προσωπικού από το Δήμο Καλαμαριάς

Την πρόσληψη εποχικού προσωπικού ανακοίνωσε ο δήμος Καλαμαριάς.

Ο Δήμαρχος Καλαμαριάς έχοντας υπόψη τις υπ΄ αριθμ. 93/29-02-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που ελήφθη σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του Ν 2738/1999, προκειμένου να αντιμετωπισθούν κατεπείγουσες και εποχιακές ανάγκες των Δ/νσεων του Δήμου μας.

Ανακοινώνει:

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα δύο μηνών για τις εξής θέσεις:

– Δύο  ΥΕ Εργατών ταφής-εκταφής και δύο (2) ΥΕ Εργατών γενικά για τις ανάγκες του Δημοτικού Κοιμητηρίου,
– Ενός ΥΕ Εργάτη γενικών καθηκόντων και δύο (2) ΥΕ Καθαριστών/τριών για τη Δ/νση Κοινωνικής μέριμνας, Αλληλεγγύης & Δημόσιας Υγείας,
– Δέκα  ΥΕ Εργατών καθαριότητας για τη Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης,
– Ενός ΥΕ Εργάτη γενικών καθηκόντων για το Τμήμα Πολιτισμού.

Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν.3584/07 (Κώδικας Δημοτ. & Κοινοτ. υπαλλήλων), να είναι υγιείς & αρτιμελείς και να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν έντυπη αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσα σε αποκλειστική προθεσμία (10) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου (Αγίου Νικολάου & Μικρουλέα γωνία).

Αιτήσεις από 29/3/2016 έως 7/4/2016.

Βρείτε την αίτηση εδώ.

   ————————————————————

  

Προκήρυξη δράσεων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας

Προκηρύχθηκαν οι δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ)» που βρίσκονταν σε προδημοσίευση, δύο από τις οποίες συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και στόχο έχουν την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας αλλά και την καταπολέμηση της ανεργίας.

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ενισχύονται πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άνεργοι ή απασχολούμενοι (εκτός μισθωτών) για τη δημιουργία, οργάνωση, υποστήριξη και λειτουργία νέου ή υφιστάμενου αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου  συναφούς με την ειδικότητά τους. Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού από 5.000 έως 25.000€. Το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού των 25.000 € αυξάνεται εφόσον η πρόταση υποβάλλεται από συνεργατικό σχήμα. Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑ∆) ορίζονται αναλυτικά στο Παράρτημα II της Αναλυτικής Πρόσκλησης.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου www.ependyseis.gr κατά το διάστημα 08/03/2016  έως  15/04/2016. Οι  επιχειρήσεις  που  θα  αξιολογηθούν  θετικά  στη  δράση  θα  ενημερωθούν στη συνέχεια για  τον  ακριβή  χρόνο  και  τόπο  αποστολής/παραλαβής  του  φυσικού  φακέλου  που  θα  περιλαμβάνει  τα  δικαιολογητικά.

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα. Ενισχύονται άνεργοι ή απασχολούμενοι (εκτός μισθωτών) για την ίδρυση επιχείρησης η δραστηριότητα της οποίας θα πρέπει να αφορά στους τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑΝΕΚ:  Αγροδιατροφή, Ενέργεια, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Υγεία – Φάρμακα, Υλικά – Κατασκευές. Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 100% για επενδυτικές προτάσεις ύψους από 15.000€  έως 60.000 €. Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑ∆) ορίζονται αναλυτικά στο Παράρτημα II της Αναλυτικής Πρόσκλησης.

Η υποβολή αίτησης / επενδυτικής πρότασης θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου www.ependyseis.gr κατά το διάστημα 17/3/2016 έως 27/4/2016.

Σχετικά αρχεία

Πηγή: http://www.esfhellas.gr

 

   ————————————————————

Νέα προγράμματα για μικρομεσαίους και αυτοαπασχολούμενους

Τρία νέα προγράμματα για μικρομεσαίους και αυτοαπασχολούμενους επιχειρηματίες αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στο Σεπτέμβριο σύμφωνα με το σχεδιασμό του υπουργείου Οικονομίας.

Η νεοφυής επιχειρηματικότητα, η ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και η ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι οι τομείς που δίνεται προτεραιότητα

Οι νέες δράσεις των τομεακών προγραμμάτων «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ΕΠΑνΕΚ -κίνηση και “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη”, του νέου ΕΣΠΑ 2014 – 2020 για τις οποίες, σύμφωνα με το σχεδιασμό του υπουργείου Οικονομίας, προβλέπεται προδημοσίευση προκήρυξης το Σεπτέμβριος 2015 αναλυτικά είναι οι εξής:

– Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών.

Στόχος του προγράμματος είναι ο εκσυγχρονισμός, η ποιοτική αναβάθμιση και ο εμπλουτισμός των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών των υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, του στρατηγικού τομέα προτεραιότητας του τουρισμού, ώστε να βελτιώσουν τη θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

Δικαιούχοι θα είναι υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον στρατηγικό τομέα του τουρισμού.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός θα ανέρχεται από 30.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ με το ποσοστό ενίσχυσης να αφορά στο 50% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

Επιλέξιμες ενέργειες; είναι: Εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση των κτιριακών και λοιπών υποδομών, παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας / ύδατος. Παρεμβάσεις εμπλουτισμού του προσφερόμενου προϊόντος με νέες υπηρεσίες (επέκταση σε εναλλακτικές μορφές, παρεμβάσεις για ΑΜΕΑ, κλπ). Πιστοποιήσεις υποδομών και υπηρεσιών. Προβολή — προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους. Αμοιβές συμβούλων και μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται συνολικά σε 50 εκατ. ευρώ (σε 2 κύκλους25 εκ.ευρώ έκαστος) με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Ο εκτιμώμενος αριθμός τελικών ωφελούμενων υπολογίζεται σε 600 με 700 τουριστικές μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (ανάλογα με τους προϋπολογισμούς των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων)

– Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άνω των 25 ετών, άνεργων ή ελεύθερων επαγγελματιών για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και η ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Οι δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης κατά την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα, χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας ή θα δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται επαγγελματικά ως ατομικές επιχειρήσεις, σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός είναι από 5.000 έως 25.000 ευρώ (100% ενίσχυση )

Οι επαγγελματικές δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα ενδεικτικά είναι οι ακόλουθες: ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, μουσικού, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτεχνικό, αναλογιστή, κοινωνιολόγου και κοινωνικού λειτουργού κ.α.

Ειδικότερα οι επιλέξιμες δαπάνες θα αφορούν σε επαγγελματικό εξοπλισμό, λειτουργικό κόστος (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας), δαπάνες προβολής και δικτύωσης, κόστος μισθωτής εργασίας (σε περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου) , αμοιβές τρίτων, και γενικό εξοπλισμό

Ο προϋπολογισμός της δράσης είναι 50 εκατ. ευρώ, σε δύο κύκλους των 25 εκατ. ευρώ (1ος κύκλος το 2015 και 2ος κύκλος το 2016) με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και με ρήτρα ευελιξίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Ο εκτιμώμενος αριθμός τελικών ωφελούμενων υπολογίζεται σε 2.800 πτυχιούχους ενώ δεν υπάρχει πρόβλεψη για τις νέες θέσεις εργασίας από όσους προσληφθούν.

– Νεοφυής Επιχειρηματικότητα. Το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, νέων, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια καθώς και στην ενίσχυση της απασχόλησης με την πρόσληψη τουλάχιστον ενός ατόμου.

Δικαιούχοι θα είναι φυσικά πρόσωπα άνω των 25 ετών που κατά την υποβολή της αίτησης είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και τα εισοδηματικά κριτήρια θα τεθούν στον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός είναι έως 50.000 ευρώ (100% ενίσχυση).

Οι ενισχυόμενες δραστηριότητες θα αφορούν στους παρακάτω τομείς προτεραιότητας: αγροδιατροφή, ενέργεια, πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, εφοδιαστική αλυσίδα, περιβάλλον, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), υγεία – φάρμακα, υλικά – κατασκευές.

Ειδικότερα: παραγωγικός εξοπλισμός, λειτουργικό κόστος (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας), δαπάνες προβολής και δικτύωσης, κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου), αμοιβές τρίτων και γενικός εξοπλισμός.

Ο προϋπολογισμός της δράσης είναι 120 εκατ. ευρώ, σε δύο κύκλους των 60 εκατ. ευρώ (1ος κύκλος το 2015 και 2ος κύκλος το 2016), με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και με ρήτρα ευελιξίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Ο εκτιμώμενος αριθμός τελικών ωφελούμενων υπολογίζεται σε 2500 νέες επιχειρήσεις και 4500 νέες θέσεις εργασίας.

Σημειώνεται ότι και για τα τρία προγράμματα, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η προδημοσίευση προκήρυξης θα γίνει φέτος το Σεπτέμβριο, η προκήρυξη και οι υποβολές προτάσεων του Α’ κύκλου από το Δεκέμβριος του 2015 μέχρι το Μάρτιο του 2016, οι εντάξεις του Α’ κύκλου και έναρξη υλοποίησης τον Ιούνιος 2016 και η ολοκλήρωση των επενδύσεων πρέπει να γίνει σε 24 μήνες από την έναρξη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

   ————————————————————

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Τοπική Ανάπτυξη

Πέμπτη 11 Ιουνίου 2015, Λάρισα

Πρόσκληση

   ————————————————————

Συνέδριο με θέμα «Κοινωνική Οικονομία & Κοινωνική Επιχειρηματικότητα»

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν, την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015 στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Θέρμης, οι εργασίες του Συνέδριου με θέμα «Κοινωνική Οικονομία & Κοινωνική Επιχειρηματικότητα», το οποίο διοργάνωσε η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Ανατολικής Θεσσαλονίκης,, ο Δήμος Θέρμης  και η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.,

Τις εργασίες του Συνεδρίου χαιρέτησε εκ μέρους του Δημάρχου Θέρμης κου Παπαδόπουλου Θεόδωρου, η κα Μίχου Άννα, Δημοτική Σύμβουλος και Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας – Φροντίδας & Προσχολικής Αγωγής Θέρμης. Επίσης, το Συνέδριο χαιρέτησε, εκ μέρους του Προέδρου της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.  κου Κουγιάμη Γεώργιου. ο κος Σαρηγιάννης Ιάκωβος, Γεν. Διευθυντής της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, το οποίοι συντόνιζε ο κος Ιάκωβος Σαρηγιάννης, συζητήθηκαν θέματα περαιτέρω στήριξης και προώθησης Κοινωνικών Επιχειρήσεων και Εγχειρημάτων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, με τη συμβολή και συμμετοχή εκπροσώπων φορέων. Αναλυτικότερα συμμετείχαν με ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις

 • Η κα Πετρίδου Ευγενία, Καθηγήτρια Μάνατζμεντ, Επιστημονική Υπεύθυνη Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Α.Π.Θ
 • ο κος Μπελίδης Αθανάσιος, ως εκπρόσωπος του Δίκτυου ΚΟΙΝΣΕΠ Κ. Μακεδονίας
 • ο Δρ Νικολάου Κώστας από τον Καταναλωτικό Συνεταιρισμό BIOSCOOP Θεσσαλονίκης
 • ο κος Τουρναβίτης Παναγιώτης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Διευθυντής Διοικητικών υπηρεσιών του Δικτύου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας
 • ο κος Μπέλλης Βασίλης, Χημικός Μηχανικός, Γεν. Γραμματέας Δ.Σ Ενεργειακής Συνεταιριστικής Εταιρείας Καρδίτσας, Γενικός Διυεθυντής ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε

Παράλληλα, η κα Παπαθεοδοσίου Ελένη ,ιδρυτικό μέλος της ΚΟΙΝΣΕΠ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ» και η κα Γκουδίνογλου Στέλλα, ιδρυτικό μέλος της ΚΟΙΝΣΕΠ ΛΑΓΚΑΔΑ «ΜΥΓΔΟΝΙΑ» παρουσίασαν την εμπειρία σύστασης αλλά και λειτουργίας των παραπάνω ΚΟΙΝΣΕΠ.

Επιπλέον, κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων των υλοποιούμενων δράσεων της πράξης από την κα Έλενα Πατήλα, εκ μέρους του Συντονιστή του έργου ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., παρουσιάστηκαν ιδέες επιχειρηματικής δράσης κοινωνικής οικονομίας, των ατόμων που συμμετείχαν στο έργο και βρίσκονται στη διαδικασία σύστασης ΚΟΙΝΣΕΠ.

Τέλος, στο φουαγέ του θεάτρου λειτούργησε Έκθεση προϊόντων Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, στην οποία παρουσιάστηκαν τα προϊόντα των ΚΟΙΝΣΕΠ «ΜΥΓΔΟΝΙΑ», «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ» καθώς και των υπο σύσταση «AGROESTIA» και «ΠΕΡΙσυλλογή»

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε, με την ολοκλήρωση της Πράξης «Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής και Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης», με στόχο την παρουσίαση των αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων που υλοποιήθηκαν με την συνεργασία των Δήμων Θερμαϊκού, Θέρμης, Καλαμαριάς και Πυλαίας Χορτιάτη, στους τομείς της προώθησης της απασχόλησης καθώς και την ανάδειξη των εγχειρημάτων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, τα οποία αναπτύχθηκαν και συνεχίζουν να αναπτύσσονται στην περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης.

 Φωτογραφικό Υλικό

   ———————————————————— 

Συνέδριο με θέμα «Κοινωνική Οικονομία & Κοινωνική Επιχειρηματικότητα»

Συνέδριο με θέμα «Κοινωνική Οικονομία & Κοινωνική Επιχειρηματικότητα», διοργανώνει η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Ανατολικής Θεσσαλονίκης,, ο Δήμος Θέρμης  και η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015 και ώρα 9.30 πμ, στο θέατρο του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Θέρμης.

Το Συνέδριο πραγματοποιείται, με την ολοκλήρωση της Πράξης «Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής και Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης», με στόχο την παρουσίαση των αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων που υλοποιήθηκαν με την συνεργασία των Δήμων Θερμαϊκού, Θέρμης, Καλαμαριάς και Πυλαίας Χορτιάτη, στους τομείς της προώθησης της απασχόλησης καθώς και την ανάδειξη των εγχειρημάτων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, τα οποία αναπτύχθηκαν και συνεχίζουν να αναπτύσσονται στην περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Επιπλέον, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συζητηθούν θέματα περεταίρω στήριξης και προώθησης των Κοινωνικών Επιχειρήσεων, με τη συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ακαδημαϊκών και Επιστημονικών Φορέων, Κοινωνικών Εταίρων και της Κοινωνίας των Πολιτών.

Στο φουαγέ του θεάτρου θα λειτουργήσει Έκθεση προϊόντων Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων

Πληροφορίες : τηλ  2310463930,  Κα Σαββάκη Κλειώ, και Κα Αθανασιάδου Ευγενία και στο email cleosav@anatoliki.gr

 

Πρόσκληση- Πρόγραμμα  (PDF)

   ————————————————————

 

Ημερίδα με θέμα:
«Νέοι και Κοινωνική Οικονομία»

Ημερίδα με θέμα «Νέοι και Κοινωνική Οικονομία» στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος«Υποστήριξη Πρωτοβουλιών Νέων», το οποίο επιχορηγείται από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Νέα Γενιά σε Δράση». Το περιεχόμενο της ημερίδας προωθεί την Κοινωνική Οικονομία ως μια πιθανή απάντηση στο ζήτημα της ανεργίας των νέων.

Επισυνάπτεται επίσης με LINK η αίτηση συμμετοχής (τέλος σελίδας) στην ημερίδα.

Ειδικότερα,

Το ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ απευθύνεται σε νέους έως 30 ετών για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Υποστήριξη Πρωτοβουλιών Νέων» με τίτλο «Νέοι και Κοινωνική Οικονομία».

Στα πλαίσια του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν δύο ημερίδες, μία στην Αθήνα & μία στην Θεσσαλονίκη.

Θα υπάρξει ενημέρωση για μεθόδους επιχειρηματικότητας, επιτυχημένα business plans, καινοτόμες και δημιουργικές ιδέες στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας, αλλά και ενημέρωση σχετικά με θέματα, όπως τα εργασιακά και άλλα δικαιώματα, τα οποία ενισχύουν την ταυτότητα των νέων ως πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για τα άτομα που θα επιλεγούν να παρακολουθήσουν τις ημερίδες θα υπάρξει συμβουλευτική υποστήριξη (workshops), ενημερωτικό & εκπαιδευτικό υλικό.

Η Ημερίδα της Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί 26 ΜΑΪΟΥ 2015 και ώρα 16:00 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων, Β’ Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Θεσσαλονίκης, 2ος Όροφος.

Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στην παρακάτω δράση:
Ημερίδα στην Θεσσαλονίκη με θέμα: «Νέοι και Κοινωνική Οικονομία».

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην Ηλεκτρονική Φόρμα Αίτησης που επισυνάπτουμε παρακάτω

Ηλεκτρονική Φόρμα Αίτησης

Αίθουσα Εκδηλώσεων, Β’ Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Θεσσαλονίκης, 2ος Όροφος.
Διεύθυνση: Μοναστηρίου 93Α, Δίπλα στον ΟΣΕ
Τηλέφωνο: 2310 519250

Πληροφορίες για τις παραπάνω δράσεις:
Τηλ.: 210 8215853
Email: keaep@otenet.gr
Site: http://www.youthsocialeconomy.gr


Πρόσκληση
      Πρόγραμμα_1η σελίδα       Πρόγραμμα_2η σελίδα

    ————————————————————

Πρόσκληση

Διαγωνισμός Καινοτομίας Επιχειρηματικότητας ωφελουμένων του έργου:
«Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής και Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης»

23 Μαϊου 2015 (13:00-14:00)

Ξενοδοχείο Hyatt Regency (αίθουσα ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ Ι)

   ————————————————————

Την Κυριακή, 24 Μαΐου 2015, στις 14.00, στην αίθουσα Επίδαυρος 1 (Hyatt, Θέρμη, Θεσ/νίκης) στα πλαίσια του Money Show, το ΑγρΟραμα και τα ΑγροΝέα προσκαλούν όλες τις ΚοινΣΕπ, που θέλουν και μπορούν, να μοιρασθούν τις εμπειρίες τους από την σύσταση και την λειτουργία τους με τους συμμετέχοντες, οικοδομώντας σχέσεις εμπιστοσύνης με τις νέες δομές και διερευνώντας δυνατότητες συνεργασιών

   ————————————————————

Ενημερωτική Ημερίδα

Δημοσιοποίησης και Διάχυσης αποτελεσμάτων και παρουσίασης
εμπειριών ωφελουμένων του έργου
«Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής
και Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης»
από το Δήμο Θέρμης

Παρασκευή 15 Μαϊου 2015

στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Θέρμης

   ————————————————————

Ημερίδα

Αποτελέσματα και Εμπειρίες Υλοποίησης του Έργου
“Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής και Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης” 

Τετάρτη 13 Μαϊου 2015

 Πολιτιστικός Χώρος “Πρποντίδα”
Νικ. Πλαστήρα 14, παραλία Ν. Κρήνης, Καλαμαριά

  ————————————————————

Ενημερωτική Ημερίδα

Δημοσιοποίησης και Διάχυσης αποτελεσμάτων και παρουσίασης
εμπειριών ωφελουμένων του έργου
«Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής
και Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης»
από το Δήμο Θερμαϊκού

Δευτέρα 4 Μαΐου 2015

Κέντρο Ανάπτυξης Πολιτισμού Προσαρμοσμένου Αθλητισμού – ΚΑΠΠΑ 2000 Περαία

Ώρα Έναρξης 12.30

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  (PDF)

  ————————————————————

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

“Δημιουργία και Παραγωγή Έκδοσης Επιχειρηματικής Αριστείας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Επιχειρήσεων Προγράμματος Ευαισθητοποίησης Τοπικών Επιχειρήσεων”
στο πλαίσιο της Δράσης Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση της Πράξης
“Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης”

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (PDF)

 ————————————————————

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

«Οργάνωση και διεξαγωγή τοπικής ημερίδας ολοκλήρωσης και παρουσίασης των αποτελεσμάτων της δράσης στο Δήμο Καλαμαριάς» στο πλαίσιο της Δράσης Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση της Πράξης
“Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης”

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (PDF)

 ————————————————————

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την εκτέλεση της εργασίας
Ι. Ημερίδα Παρουσίασης των αποτελεσμάτων και
ΙΙ. Δημιουργία και Παραγωγή Έκδοσης Επιχειρηματικής Αριστείας σε Θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Τοπικών Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Δράσης Ευαισθητοποίησης – Ενημέρωσης της Πράξης «Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης» 

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (PDF)

 ————————————————————

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την ανάθεση υπηρεσιών:
«Πρόγραµµα Ευαισθητοποίησης Τοπικής Κοινωνίας ∆ήµου Θερµαϊκού»
στο πλαίσιο της ∆ράσης Ενηµέρωση-Ευαισθητοποίηση της Πράξης
“Τοπική ∆ράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (PDF)

 ————————————————————

Έκδοση «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Επιχειρήσεις & Κοινωνική Συνοχή»

Η έκδοση «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Επιχειρήσεις & Κοινωνική Συνοχή» δημιουργήθηκε από το Δήμο Θερμαϊκού και την ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, στα πλαίσια του έργου «Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης». Η δημιουργία της έκδοσης, με την συμμετοχή & παρουσίαση επιχειρήσεων που αναπτύσσουν Δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, αποτελεί μια προσπάθεια προώθησης και στήριξης δράσεων με κοινωνικό αποτύπωμα, από την επιχειρηματική κοινότητα, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους μη κερδοσκοπικούς φορείς, αλλά και από τους πολίτες.

Έκδοση Κοινωνικά Υπευθύνων Επιχειρήσεων

————————————————————

Επιταγή Κατάρτισης ανέργων 29 έως 64 ετών σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας με υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση

 ————————————————————

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων των δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας-ΤοπΣΑ» και «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες-ΤοπΕΚO»

Ξεκινά στις 24-07-2014 η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων των δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας – ΤοπΣΑ» και «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες – ΤοπΕΚΟ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  (PDF)       ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΠΕΚΟ (PDF)

————————————————————

Βιωματικό Εργαστήριο Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης 

Ο Δήμος Θερμαϊκού σε συνεργασία με την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. πραγματοποιεί Βιωματικό Εργαστήριο Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης με θέμα:

«Καταπολεμώντας τα στερεότυπα και τις διακρίσεις στο χώρο της εργασίας»

Παρασκευή 4 Ιουλίου 2014
, 09.00 πμ

Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θερμαϊκού
Λογοθέτου 2, Τ.Κ. 57019 Ν. Επιβάτες.

Με στόχο την συστηματική και ουσιαστική συνεργασία, την σύνθεση πόρων και δυνάμεων για τον αρτιότερο συντονισμό ήδη υφιστάμενων δομών, οργανισμών &  παρεμβάσεων των Δήμων και Ιδιωτικών Φορέων της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, πραγματοποιείται μία σειρά ενεργειών  για την στήριξη της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, στο πλαίσιο της Πράξης ‘’Τοπικής Δράσης Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, που υλοποιείται από την Α.Σ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Περισσότερες πληροφορίες στην συνημμένη πρόσκληση του εργαστηρίου.

Πρόσκληση-Πρόγραμμα  (PDF)

————————————————————

Πληροφόρηση & Συμβουλευτική Επιχειρήσεων και Εργοδοτών
για την Απασχόληση Ανθρώπων με Αναπηρία

Την Τετάρτη 25 Ιουνίου  2014 και ώρα 17.30μμ, πραγματοποιείται η τέταρτη και η πέμπτη συνάντηση Πληροφόρησης και Υποστήριξης Επιχειρήσεων και Εργοδοτών με θέμα
«Κοινωνικά Υπεύθυνες Επιχειρήσεις: Απασχόληση και άνθρωποι με αναπηρία»
στα πλαίσια του Σχεδίου Δράσης
«Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης».
Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στο  Κτίριο Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Δήμου Καλαμαριάς (Πλατεία Σκρα).
Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και δηλώστε συμμετοχή!

Πρόσκληση-Πρόγραμμα  (PDF)

————————————————————

Πληροφόρηση & Συμβουλευτική Επιχειρήσεων και Εργοδοτών
για την Απασχόληση Ανθρώπων με Αναπηρία

Την Τρίτη 17 Ιουνίου  2014 και ώρα 19.00μμ, πραγματοποιείται η τρίτη συνάντηση Πληροφόρησης και Υποστήριξης Επιχειρήσεων και Εργοδοτών με θέμα
«Κοινωνικά Υπεύθυνες Επιχειρήσεις: Απασχόληση και άνθρωποι με αναπηρία»
στα πλαίσια του Σχεδίου Δράσης
«Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης».
Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στο  Κτίριο Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Δήμου Καλαμαριάς (Πλατεία Σκρα).
Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και δηλώστε συμμετοχή!

Πρόσκληση-Πρόγραμμα  (PDF)

————————————————————

Πληροφόρηση & Συμβουλευτική Επιχειρήσεων και Εργοδοτών
για την Απασχόληση Ανθρώπων με Αναπηρία

Την Τετάρτη 28 Μαΐου 2014 και ώρα 19.00μμ, πραγματοποιείται η δεύτερη συνάντηση Πληροφόρησης και Υποστήριξης Επιχειρήσεων και Εργοδοτών με θέμα
«Κοινωνικά Υπεύθυνες Επιχειρήσεις: Απασχόληση και άνθρωποι με αναπηρία»
στα πλαίσια του Σχεδίου Δράσης
«Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης».
Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στο  Κτίριο Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Δήμου Καλαμαριάς (Πλατεία Σκρα).
Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και δηλώστε συμμετοχή!

Πρόσκληση-Πρόγραμμα  (PDF)

————————————————————

Πληροφόρηση & Συμβουλευτική Επιχειρήσεων και Εργοδοτών
για την Απασχόληση Ανθρώπων με Αναπηρία

Την Δευτέρα 26 Μαϊου 2014 και ώρα 19.00μμ, πραγματοποιείται η έναρξη των Συναντήσεων  Πληροφόρησης και Υποστήριξης Επιχειρήσεων και Εργοδοτών με θέμα
«Κοινωνικά Υπεύθυνες Επιχειρήσεις: Απασχόληση και άνθρωποι με αναπηρία»
στα πλαίσια του Σχεδίου Δράσης
«Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης».
Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στο  Κτίριο Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Δήμου Καλαμαριάς (Πλατεία Σκρα).
Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και δηλώστε συμμετοχή!

Πρόσκληση-Πρόγραμμα  (PDF)

————————————————————


Ε
πιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας 30-66 ετών

Ενημερωτικό Δελτίο  (PDF)

———————————————————— 

 Εκπαιδευτικό – Βιωματικό Εργαστήριο με θέμα ’’ Ίσες Ευκαιρίες & Κοινωνική Ευθύνη ‘’

Ο Δήμος Καλαμαριάς σε συνεργασία με την ΑΡΣΙΣ, Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων

θα πραγματοποιήσει
   Εκπαιδευτικό – Βιωματικό Εργαστήριο με θέμα :

 ’’ Ίσες Ευκαιρίες & Κοινωνική Ευθύνη ‘’

20 & 21 Νοεμβρίου 2013

μετά την επιτυχή διοργάνωση του 1ου Θεματικού Εργαστηρίου Δικτύωσης από τον Δήμο Θέρμης.

 Πρόσκληση-Πρόγραμμα  (PDF)

  ————————————————————

Διήμερο Εκπαιδευτικό – Βιωματικό Εργαστήριο για την Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα με το μεθοδολογικό εργαλείο COMPASS (ΠΥΞΙΔΑ)»

«Τοπικές Συνέργιες Ευαισθητοποίησης για την Προάσπιση των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων»
στα πλαίσια της Δράσης: Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Ο Δήμαρχος Θέρμης, κ. Θεόδωρος Παπαδόπουλος και
ο πρόεδρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης Ανατολικής Θεσσαλονίκης κ. Γεώργιος Κουγιάμης
σας προσκαλούν να συμμετέχετε στο:
«Διήμερο Εκπαιδευτικό – Βιωματικό Εργαστήριο για την Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα με το μεθοδολογικό εργαλείο COMPASS (ΠΥΞΙΔΑ)»

Την Πέμπτη 7 & Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2013
στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Θέρμης
Το θεματικό εργαστήριο απευθύνεται σε
Στελέχη Κοινωνικών Δομών των Δήμων Θέρμης, Θερμαϊκού, Πυλαίας- Χορτιάτη & Καλαμαριάς

Πρόσκληση – Πρόγραμμα Εργαστηρίου