Ανακοινώσεις

ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

Συνάντηση Πληροφόρησης Εργοδοτών της περιοχής του Δήμου Θερμαϊκού σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

4η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης» (30-06-2014)

Έκδοση Αριστείας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Επιχειρήσεων της Ανατολικής Θεσσαλονίκης
(Παράταση Προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής εως Παρασκευή 16 Μαΐου 2014, 17.00 μμ)

2η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης» (03-03-2014)

Ενημερωτικό Δελτίο Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Ιδιωτικού Τομέα για την πρόσληψη ωφελούμενων των δράσεων «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες − ΤοπΕΚΟ»

ΦΕΚ Β439 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης» (31-01-2014)

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  (30-05-2013)

ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ για τις ομάδες των AMEA και των Μεταναστών

ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ για τις ομάδες των 1) Μακροχρόνια Ανέργων άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα, 2) Ατόμων ευρισκόμενων ή απειλούμενων από φτώχεια και 3) Ανέργων Αρχηγών Μονογονεικών Οικογενειών