ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. 1ο χλμ Θέρμης –Τριαδίου, (gold center κτήριο 9)
Δευτέρα- Παρασκευή: 9.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ.,

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ,
Αμισού & Παπανικόλα,  Κάθε Τρίτη (ξεκινώντας από Τρίτη 11/2/2014), Ώρες: 09.00 – 12.30

 
Για πληροφορίες για τις Δράσεις του Σχεδίου
 και τη διαδικασία ένταξης σε αυτές επικοινωνήστε με την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. Τηλ: 2310461258 (Δευτέρα – Παρασκευή 09:00-16:00, Κα Κλειώ Σαββάκη)