Άνεργοι που ανήκουν σε μια ή και περισσότερες κατηγορίες ευπαθών κοινωνικά ομάδων

  • Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα,
  • Μετανάστες
  • ΑμεΑ,
  • Αρχηγοί Μονογονεϊκών Οικογενειών
  • Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενα από φτώχεια