Κατάρτιση – Επιμόρφωση

Ολοκληρώθηκαν στα πλαίσια της Πράξης «Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης» – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:

1. Τα επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης  των ωφελουμένων, που υλοποιήθηκαν από τα ΚΕΚ Τεχνική Εκπαιδευτική και IDEA.

Τα προγράμματα παρακολούθησαν 120 άτομα Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων (Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 – Άτομα που βρίσκονται ή απειλούνται από φτώχεια – Μετανάστες – Άτομα με αναπηρία – Αρχηγοί Μονογονεϊκών Οικογενειών) και η διάρκεια τους ήταν 132 ώρες (80 ώρες θεωρία και 32 ώρες πρακτική άσκηση)

Τα αντικείμενα κατάρτισης ήταν τα εξής:

  • Πωλητές λιανικού εμπορίου 1 και 2:  ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ (φωτογραφικό υλικό)
  • Εργατοτεχνίτες συλλογής, διαλογής & διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών: ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ (φωτογραφικό υλικό)
  • Βοηθοί επισιτισμού – 1 και 2: ΚΕΚ IDEA
  • Σύγχρονες τεχνικές παραγωγής, συσκευασίας και εμπορίας οπωροκηπευτικών προϊόντων : ΚΕΚ IDEA

2. Το πρώτο επιμορφωτικό πρόγραμμα για τη δημιουργία επιχείρησης που υλοποιήθηκε από το Κέντρο Στήριξης της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας, ΕΡΓΑΝΗ.

Το Πρόγραμμα παρακολούθησαν 10 ωφελούμενοι Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων (Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 – Άτομα που βρίσκονται ή απειλούνται από φτώχεια – Μετανάστες – Αρχηγοί Μονογονεϊκών Οικογενειών) και η διάρκεια του ήταν 33 ώρες.

3.  Το δεύτερο επιμορφωτικό πρόγραμμα για τη δημιουργία επιχείρησης που υλοποιήθηκε από το Κέντρο Στήριξης της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας, ΕΡΓΑΝΗ.

Το Πρόγραμμα παρακολούθησαν 10 ωφελούμενοι Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων (Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 – Άτομα που βρίσκονται ή απειλούνται από φτώχεια – Μετανάστες – Αρχηγοί Μονογονεϊκών Οικογενειών) και η διάρκεια του ήταν 33 ώρες.

4. Το πρώτο επιμορφωτικό πρόγραμμα για τη δημιουργία κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης που υλοποιήθηκε από το Κέντρο Στήριξης της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας, ΕΡΓΑΝΗ.

Το Πρόγραμμα παρακολούθησαν 10 ωφελούμενοι Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων (Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 – Άτομα που βρίσκονται ή απειλούνται από φτώχεια – Μετανάστες – Αρχηγοί Μονογονεϊκών Οικογενειών) και η διάρκεια του ήταν 33 ώρες.

ΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ