Συμβουλευτική – Πληροφόρηση

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

Πληροφόρηση & Συμβουλευτική Επιχειρήσεων και Εργοδοτών
για την Απασχόληση Ανθρώπων με Αναπηρία

Την Τετάρτη 25 Ιουνίου  2014 και ώρα 17.30μμ, πραγματοποιήθηκε η τέταρτη και η πέμπτη συνάντηση Πληροφόρησης και Υποστήριξης Επιχειρήσεων και Εργοδοτών με θέμα
«Κοινωνικά Υπεύθυνες Επιχειρήσεις: Απασχόληση και άνθρωποι με αναπηρία»
στα πλαίσια του Σχεδίου Δράσης
«Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης».
Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν στο  Κτίριο Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Δήμου Καλαμαριάς (Πλατεία Σκρα).

Πρόσκληση-Πρόγραμμα  (PDF)

————————————————————

Πληροφόρηση & Συμβουλευτική Επιχειρήσεων και Εργοδοτών
για την Απασχόληση Ανθρώπων με Αναπηρία

Την Τρίτη 17 Ιουνίου  2014 και ώρα 19.00μμ, πραγματοποιήθηκε η τρίτη συνάντηση Πληροφόρησης και Υποστήριξης Επιχειρήσεων και Εργοδοτών με θέμα
«Κοινωνικά Υπεύθυνες Επιχειρήσεις: Απασχόληση και άνθρωποι με αναπηρία»
στα πλαίσια του Σχεδίου Δράσης
«Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης».
Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν στο  Κτίριο Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Δήμου Καλαμαριάς (Πλατεία Σκρα).

Πρόσκληση-Πρόγραμμα  (PDF)

————————————————————

Πληροφόρηση & Συμβουλευτική Επιχειρήσεων και Εργοδοτών
για την Απασχόληση Ανθρώπων με Αναπηρία

Την Τετάρτη 28 Μαΐου 2014 και ώρα 19.00μμ, πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνάντηση Πληροφόρησης και Υποστήριξης Επιχειρήσεων και Εργοδοτών με θέμα
«Κοινωνικά Υπεύθυνες Επιχειρήσεις: Απασχόληση και άνθρωποι με αναπηρία»
στα πλαίσια του Σχεδίου Δράσης
«Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης».
Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν στο  Κτίριο Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Δήμου Καλαμαριάς (Πλατεία Σκρα).

Πρόσκληση-Πρόγραμμα  (PDF)

————————————————————

Πληροφόρηση & Συμβουλευτική Επιχειρήσεων και Εργοδοτών
για την Απασχόληση Ανθρώπων με Αναπηρία

Την Δευτέρα 26 Μαϊου 2014 και ώρα 19.00μμ, πραγματοποιήθηκε η έναρξη των Συναντήσεων  Πληροφόρησης και Υποστήριξης Επιχειρήσεων και Εργοδοτών με θέμα
«Κοινωνικά Υπεύθυνες Επιχειρήσεις: Απασχόληση και άνθρωποι με αναπηρία»
στα πλαίσια του Σχεδίου Δράσης
«Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης».
Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν στο  Κτίριο Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Δήμου Καλαμαριάς (Πλατεία Σκρα).

Πρόσκληση-Πρόγραμμα  (PDF)

————————————————————

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

Διαφορετικότητα (PDF)

Εύλογες προσαρμογές (PDF)

Μύθοι και πραγματικότητα (PDF)

Βιβλιογραφία (PDF)

Προγράμματα ΟΑΕΔ (PDF)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η Πληροφόρηση και Στήριξη Επιχειρήσεων αποτελεί σημαντικό πυλώνα για το σύνολο της Πράξης καθώς αφορά στην προσέγγιση, ενημέρωση και εξειδικευμένη πληροφόρηση 400 επιχειρήσεων της περιοχής παρέμβασης του Σχεδίου, με στόχο τη προώθηση της σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας για την ένταξη των ωφελουμένων του Σχεδίου στην Απασχόληση. Παράλληλα, αντικείμενο της προσέγγισης και πληροφόρησης των επιχειρήσεων αποτέλεσε η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση τους στο θέμα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, για την προώθηση της συμμετοχής του επιχειρηματικού κόσμου σε πρωτοβουλίες εργασιακής και κοινωνικής ένταξης των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων αλλά και γενικότερα σε δράσεις και συνέργειες κοινωνικής αλληλεγγύης σε τοπικό επίπεδο για τη συγκράτηση της τοπικής κοινωνικής συνοχής των περιοχών που συμμετέχουν στο Σχέδιο.

Η προσέγγιση και συμβουλευτική των επιχειρήσεων στους παραπάνω τομείς πραγματοποιήθηκε με απώτερο στόχο την ενίσχυση των προοπτικών απασχόλησης των ωφελουμένων της Πράξης, μέσω της δημιουργίας μιας βάσης δεδομένων με 400 επιχειρήσεις που εδρεύουν στους τέσσερις Δήμους εταίρους στο Σχέδιο Δράσης (Δήμος Καλαμαριάς, Θέρμης, Θερμαϊκού, Πυλαίας – Χορτιάτη).

Η Δράση υλοποιήθηκε από τους εταίρους του Σχεδίου Δράσης, ΑΡΣΙΣ και Ένωση Εστιατόρων Ψητοπολών Νομού Θεσσαλονίκης.