Ομάδες Στόχου

 

Ο συνολικός αριθμός ωφελουμένων ανέρχεται στους 160

45 ωφελούμενοι Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα,

20 Ωφελούμενοι Μετανάστες,

40 ωφελούμενοι/ες ΑμεΑ,

15 ωφελούμενοι/ες αρχηγοί Μονογονεϊκών Οικογενειών

και 40 ωφελούμενοι/ες Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενα από φτώχεια