Δήμος Καλαμαριάς

 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ : Ο Δήμος Καλαμαριάς αποτελεί το δεύτερο σε πληθυσμό Δήμο του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, αλλά και της Βόρειας Ελλάδας και τον ένατο σε όλη την Ελλάδα
ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: Σύμφωνα με την Απογραφή της ΕΣΥΕ του 2001 οι κάτοικοι του Δήμου είναι 87.312 άτομα. Ο πραγματικός πληθυσμός εκτιμάται από τις υπηρεσίες του Δήμου σε 120.000 άτομα
ΕΚΤΑΣΗ (ΤΜ.) : 7,2 τ.χ
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ : 10
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ : Οι οικονομικές δραστηριότητες των κατοίκων της Καλαμαριάς στηρίζονται κυρίως στην ανάπτυξη επαγγελμάτων με πυρήνα τις τουριστικές εκμεταλλεύσεις, ιδιαίτερα στην παραλιακή ζώνη, η οποία εκτείνεται σε 6,5 χλμ. Η περιοχή και ειδικότερα η πλαζ της Αρετσού, συνεχίζοντας την παράδοση που την ήθελε τόπο αναψυχής και εκδρομών, αποτελεί και σήμερα ανεπτυγμένο κέντρο αναψυχής. Παράλληλα, αναπτύσσεται το εμπόριο με έντονη δραστηριότητα στην περιοχή γύρω από το ιστορικό της κέντρο, ενώ στην περιφερειακή ζώνη του Δήμου υπάρχουν εγκατεστημένα μεγάλα εμπορικά κέντρα. Συνολικά, η δραστηριοποίηση στο εμπόριο, σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και σε επιχειρήσεις εστίασης συγκεντρώνει το 24,72% της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας. Σημαντική καταγράφεται η απασχόληση των κατοίκων του Δήμου Καλαμαριάς στο Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο με ποσοστό 19%. Στη συνολική οικονομική δραστηριότητα η μεταποίηση συμμετέχει με 13,6% και οι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί διαχείριση ακίνητης περιουσίας με 11,9%. Συγκεκριμένα, το 68% των οικονομικά ενεργών κατοίκων του Δήμου είναι μισθωτοί, ενώ οι εργοδότες είναι το 14,5% και οι αυτοαπασχολούμενοι είναι το 11%. Αξιόλογη είναι η παράκτια αλιευτική δραστηριότητα, η οποία αποτελεί παραδοσιακή ενασχόληση των κατοίκων της Ν. Κρήνης. Ωστόσο, η απασχόληση στην γεωργία, την κτηνοτροφία, τη δασοκομία, τη θήρα και την εξόρυξη αποτελεί μόνο το 1,47% της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας. Ο Δήμος Καλαμαριάς είναι ένας Δήμος με αντιθέσεις. Υπάρχουν περιοχές όπου κατοικούν οικογένειες με υψηλό εισόδημα και μορφωτικό επίπεδο (το 27,62% των κατοίκων είναι κάτοχοι πτυχίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ οι απόφοιτοι Μέσης εκπαίδευσης είναι το 32,6%), αλλά και γειτονιές όπου οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν σημαντικά κοινωνικοοικονομικά προβλήματα. Υπάρχουν περιοχές όπου η γη έχει πολύ μεγάλη αξία όπως η Αρετσού, Καραμπουρνάκι και άλλες στις οποίες υπάρχουν ελλείψεις σε υποδομές, κοινωνικό εξοπλισμό κ.α όπως ο Φοίνικας, ο Αγ.Ιωάννης, Αγ.Παντελεήμονας, Αγ.Στυλιανός. Επίσης σύμφωνα με την απογραφή της ΕΣΥΕ του 2001 ο αριθμός των Μεταναστών, Παλιννοστούντων, αθιγγάνων κ. λ. π. ανέρχεται σε 2.453 άτομα. Ο Δήμος Καλαμαριάς εκτός των αποκλειστικών αρμοδιοτήτων του παρέχει υπηρεσίες προς τους κατοίκους, μέσω των παρακάτω Νομικών Προσώπων:

• Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού,
• Δημοτικά Θέατρα (2)
• Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΔΟΠΑ & ΑΠΗ)
• Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Αρωγής Καλαμαριάς,
• Δημοτική Εμπορική Τουριστική Επιχειρήση Καλαμαριάς – Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ,
• Μουσείο Φωτογραφίας «Χρήστος Καλεμκερής» Δήμου Καλαμαριάς
• Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί (5)
• Περιοδική έκδοση «ΠΟΛΙΤΗΣ Κ» 20.000 αντίτυπα
• Κέντρα Ενημέρωσης Πολιτών (2)