ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ‘ΕΡΓΑΝΗ’

Από το 1991 μέχρι σήμερα, το Κέντρο Εργάνη έχει υποστηρίξει περισσότερες από 2000 γυναίκες στην προσπάθεια τους να δημιουργήσουν ή να αναπτύξουν τη δική τους επιχείρηση ή να βρουν μια εργασία που ταιριάζει στα προσόντα και τις ικανότητες τους.

Ξεκίνησε σαν μια σύμπραξη φορέων στο πλαίσιο της Κ.Π. NOW, και από το 2001 είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, με εταίρους του αναπτυξιακούς, εκπαιδευτικούς και  παραγωγικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας καθώς και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ήδη από το 1999 παρέχει μόνιμα υπηρεσίες προς τις γυναίκες χωρίς να εξαρτάται από προγράμματα και χρηματοδοτήσεις.

Οι υπηρεσίες αυτές είναι:

  • Ενημέρωση & Πληροφόρηση
  • Ατομική & Ομαδική Συμβουλευτική
  • Ευέλικτη κατάρτιση
  • Εξοικείωση & Υποστήριξη στη Χρήση Η/Υ
  • Δικτύωση

Οι ομάδες στόχου του εκτός από τις γυναίκες είναι οι νέοι και τα μέλη ευπαθών κοινωνικά ομάδων. Παράλληλα υποστηρίζει ενεργά τη σύσταση και την ανάπτυξη γυναικείων συνεταιρισμών και εγχειρήματα της κοινωνικής οικονομίας.

Το Εργάνη έχει έδρα στη Θεσσαλονίκη, παράρτημα στην Κοζάνη και αντένες σε 7 νομούς της Κεντρικής και της Δυτικής Μακεδονίας.