Τεχνική Εκπαιδευτική ΚΕΚ Α.Ε.

 

Η Τεχνική Εκπαιδευτική είναι ένας από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς και συμβουλευτικούς οργανισμούς στην Ελλάδα, στον τομέα της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, πιστοποιημένη σύμφωνα με το Πρότυπο ISO9001:2008 από την TUV AUSTRIA-HELLAS.
Η Τεχνική Εκπαιδευτική ιδρύθηκε στα τέλη του 1994 στην Αθήνα. Η δράση της απέκτησε πανελλαδική εμβέλεια με τη λειτουργία, πέραν της Αθήνας, πλήρως εξοπλισμένων εκπαιδευτικών κέντρων σε Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο Κρήτης, Ιωάννινα, Καρλόβασι Σάμου και Μύρινα Λήμνου.

Συγκεντρώνοντας από τις υψηλότερες βαθμολογίες ανάμεσα στα ΚΕΚ, είναι πιστοποιημένη, ως Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) Εθνικής εμβέλειας από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Κατάρτισης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.) σε 9 θεματικά πεδία: Περιβάλλον, Τουρισμός – Παροχή Υπηρεσιών, Αγροτικά, Τεχνικά – Μεταφορές, Υγεία και Πρόνοια, Πολιτισμός και Αθλητισμός, Παιδαγωγικά, Οικονομία-Διοίκηση και Πληροφορική.

Έχει υλοποιήσει μόνο κατά την περίοδο του Γ’ ΚΠΣ( 2002-2008), πάνω από 110 projects με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), του Υπουργείου Εργασίας, του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, του Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου Εσωτερικών, των Διοικητικών Περιφερειών της χώρας, του ΕΟΤ, του ΟΑΕΔ, της ΚΕΔΚΕ, σειράς Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και Δήμων της χώρας.

Επίσης είναι πιστοποιημένο εξεταστικό Κέντρο για το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα υπολογιστών ECDL καθώς και για το δίπλωμα InfoCert, και είναι Κέντρο Εκπαίδευσης στη νέα ηλεκτρολογική – ηλεκτρονική τεχνολογία bus, πιστοποιημένο από την ΕΙΒΑ (European Installation Bus Association) Βρυξελλών.