Εθελοντική εργασία Θεσσαλονίκης

 

Μέσα από τον εθελοντισμό
το άτομο βιώνει στην πράξη το δικαίωμα στη διαφορετικότητα
διαμορφώνοντας έτσι μια στάση που αντιμάχεται τον κοινωνικό ρατσισμό

Η Εθελοντική Εργασία είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση του πολίτη για προσφορά εθελοντικής κοινωνικής εργασίας.
Η εθελοντική εργασία θεσ/νίκης μέσα από τα προγράμματα της επιδιώκει να εξασφαλίσει τις ίδιες ευκαιρίες σε άτομα όλων των ικανοτήτων, δημιουργώντας θετικές εμπειρίες που μειώνουν τα στερεότυπα και δίνει στα άτομα την δυνατότητα να ξεπεράσουν τους εαυτούς τους, γι′ αυτό δραστηριοποιείται στους τομείς:.

  • Άτομα με Αναπηρία (κινητική, αισθητηριακή, νοητική, κ.ά.).
  • Μειονεκτούσες Ομάδες Πληθυσμού (μειονότητες, προσφυγες, κ.ά.).
  • Προστασία του Περιβάλλοντος.

Πρόγραμμα ένταξης ατόμων με αναπηρία στην κοινότητα.

Ευαισθητοποιεί και κάνει γνωστό σε νέους χωρίς αναπηρία τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν νέοι με αναπηρίες στη καθημερινή τους ζωή:

  • δυσκολίες μετακίνησης
  • πρόσβασης
  • αυτόνομης διαβίωσης
  • εργασίας
  • δυσκολίες αποδοχής και ένταξης.

Tο πρόγραμμα ένταξης ατόμων με αναπηρία στη κοινότητα έχει σαν στόχο λοιπόν να φέρει σε επαφή και επικοινωνία νέους με ή χωρίς αναπηρία.
Μέσα από ποικίλες δράσεις γνωριζόμαστε μεταξύ μας, κάνουμε παρέα, ανταλλάσσουμε απόψεις και ανακαλύπτουμε τελικά πόσα πολλά είναι αυτά που μας ενώνουν και πόσα λίγα αυτά που μας χωρίζουν.

Μέσα από την επικοινωνία και την συνύπαρξη περνάμε τα σύνορα που μας χωρίζουν, αποδεχόμαστε τη διαφορετικότητα.

Γιατί ο κόσμος μας χωράει πολλούς κόσμους.
Το πρόγραμμα ένταξης ατόμων με αναπηρία στη κοινότητα στηρίζεται σε νέους που μπορούν να προσφέρουν κάποιες ώρες από τον ελεύθερο χρόνο τους.