Επιχειρηματική Αριστεία Κοινωνικά Υπευθύνων Επιχειρήσεων Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, σε συνεργασία με τους Δήμους Καλαμαριάς, Θέρμης, Θερμαϊκού και Πυλαίας – Χορτιάτη, ως Εταίροι της Αναπτυξιακή Σύμπραξη Ανατολικής Θεσσαλονίκης στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής και Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης», πρόκειται να δημιουργήσει την Έκδοση επιχειρηματικής αριστείας επιχειρήσεων-καλών πρακτικών σε δράσεις ΕΚΕ Τοπικών Επιχειρήσεων Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Στόχος της Έκδοσης επιχειρηματικής αριστείας επιχειρήσεων-καλών πρακτικών σε δράσεις ΕΚΕ, είναι η προώθηση της ιδέας και εφαρμογής σχεδίων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των επιχειρήσεων, ως στρατηγικής επιχειρησιακής ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας, μέσα από την συμβολή της επιχειρηματικής κοινότητας στην βιώσιμη τοπική ανάπτυξη, την απασχόληση και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης όλων των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό καλούνται όλες οι επιχειρήσεις με έδρα στην ανατολική Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στους Δήμους  Καλαμαριάς, Θέρμης, Θερμαϊκού και Πυλαίας – Χορτιάτη, οι οποίες εφαρμόζουν μικρής ή μεγάλης εμβέλειας δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, σε οποιονδήποτε άξονα/ες της ΕΚΕ:

  • Περιβάλλον: εφαρμογή προγραμμάτων ευαισθητοποίησης σε περιβαλλοντικά ζητήματα, ορθολογική χρήση φυσικών πόρων, συστήματα ανακύκλωσης, καθιέρωση προγραμμάτων πρόληψης ρύπανσης, καθιέρωση σχετικών προγραμμάτων εθελοντισμού),
  • Ανθρώπινο Δυναμικό: υγειινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας, διαβιίου μάθηση, ίσες ευκαιρίες στην απασχόληση, σεβασμός θεμελιωδών δικαιωμάτων των ανθρώπων, ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι,
  • Αγορά: Διασφάλιση ποιότητας και ασφάλειας προϊόντων- υπηρεσιών, εξυπηρέτηση πελατών μετά τη πώληση, κανόνες δεοντολογίας στη διαφήμιση και το marketing, διαφάνεια δραστηριοτήτων και συναλλαγών,
  • Κοινωνία: συμβολή στη προώθηση της κοινωνικής συνοχής και τοπικής ανάπτυξης, υγεία και περίθαλψη, παιδεία και εκπαίδευση, ποιότητα ζωής, οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση, ασφάλεια, δράσεις εθελοντισμού και κοινωνικής αλληλεγγύης κλπ

Να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους να συμμετέχουν στην δημιουργία της Έκδοσης επιχειρηματικής αριστείας επιχειρήσεων-καλών πρακτικών σε δράσεις ΕΚΕ, προβάλλοντας την επιχείρησή τους και αναδεικνύοντας  δράσεις και καλές πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης τις οποίες εφαρμόζουν.

Συγκεκριμένα, οι Επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στη πρωτοβουλία για τη διάδοση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σαν μέσο που συμβάλλει στην τόνωση της ανάπτυξης αλλά και στη συγκράτηση της κοινωνικής συνοχής των τοπικών κοινωνιών, σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, θα προβληθούν μέσω της διανομής της έκδοσης στην τοπική αγορά των τεσσάρων Δήμων, αλλά και μέσω συγκεκριμένου δικτυακού τόπου, της ιστοσελίδας του έργου (www.anatolikisympraxi.gr)

Παρακαλούμε για περισσότερες πληροφορίες και για δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με την ΑΡΣΙΣ, Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στο E- mail : infothes@arsis.gr και στο Τηλ. 2310526150, κα Παπαδοπούλου Μαρία

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής Παρασκευή 2 Μαΐου 2014 έως 17.00 μμ.