Επόμενες δράσεις του προγράμματος

 

Πληροφόρηση και Στήριξη Επιχειρήσεων

Επιπλέον σε εξέλιξη βρίσκονται οι συναντήσεις ενημέρωσης και πληροφόρησης επιχειρήσεων της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, με στόχο τη προώθηση της σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας για την ένταξη των ωφελουμένων του Σχεδίου στην Απασχόληση. Παράλληλα στόχος των συναντήσεων αυτών είναι και η ευαισθητοποίηση, ενημέρωση των εργοδοτών στο θέμα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, για την προώθηση της συμμετοχής του επιχειρηματικού κόσμου σε πρωτοβουλίες εργασιακής και κοινωνικής ένταξης των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων αλλά και γενικότερα σε δράσεις και συνέργειες κοινωνικής αλληλεγγύης σε τοπικό επίπεδο. Τέλος στόχος της συνεργασίας της Α.Σ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ με την τοπική επιχειρηματική κοινότητα, είναι η δικτύωση των επιχειρήσεων και η συμβολή στην ενδυνάμωση και στήριξη των επιχειρήσεων, μέσω της πληροφόρησής τους σε θέματα επιδοτήσεων και αναπτυξιακών ευκαιριών τόνωσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Συμβουλευτική Εργοδοτών

Στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης παρέμβασης για την ένταξη στην αγορά εργασίας των ανθρώπων με αναπηρία, που υλοποιείται μέσω του έργου «Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης»  δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις και εργοδότες, μέσω πέντε βιωματικών ομάδων συμβουλευτικής, να ενημερωθούν και να πληροφορηθούν σε θέματα που αφορούν την απασχόληση ανθρώπων με αναπηρία.  Στις συναντήσεις αυτές, θα συζητηθούν θέματα όπως, η προσαρμογή στο χώρο εργασίας, η ενεργός συμμετοχή και στήριξη των εργαζομένων και της διοίκησης της επιχείρησης, οι τρόποι διαχείρισης προβλημάτων που μπορεί να προκύπτουν, η ανάδειξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων των ατόμων αλλά και η αντιμετώπιση προκαταλήψεων και στερεοτύπων που σχετίζονται με την αναπηρία στο χώρο εργασίας.

Στόχος είναι κυρίως θα αξιοποιηθεί η εφαρμογή Οδηγών Διαχείρισης Διαφορετικότητας στον Εργασιακό Χώρο.

Έκδοση Επιχειρηματικής Αριστείας

Στα πλαίσια της συνεργασίας των επιχειρήσεων και της Α.Σ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ προβλέπεται η έκδοση «Επιχειρηματικής Αριστείας», με στόχο τη προώθηση και προβολή της ιδέας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Συγκεκριμένα, η  Έκδοση Επιχειρηματικής Αριστείας θα αφορά τη παρουσίαση και προβολή επιχειρήσεων της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, οι οποίες εφαρμόζουν διαδικασίες ΕΚΕ σε οποιαδήποτε επιχειρηματική τους δραστηριότητα, και επιθυμούν να συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση της επιχειρηματικής κοινότητας για την υιοθέτηση πολιτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, μεγάλης ή μικρής κλίμακας. Εκτός από την προβολή των Κοινωνικά υπεύθυνων επιχειρήσεων, η έκδοση θα περιλαμβάνει καλές πρακτικές ΕΚΕ σε επίπεδο μικρών και ΜΜΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους Δήμους Θέρμης, Καλαμαριάς, Θερμαϊκού και Πυλαίας Χορτιάτη να επικοινωνήσουν για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής για δωρεάν προβολή τους στην Έκδοση Επιχειρηματικής Αριστείας, στα τηλέφωνα της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. 2310463930 και 2310461258, ή στο email: cleosav@anatoliki.gr, Κα Σαββάκη Κλειώ.