Θεματικά Εργαστήρια Δικτύωσης Κοινωνικών Δομών και Υπηρεσιών Δήμων Θέρμης και Καλαμαριάς

Με την ολοκλήρωση της καταγραφής των κοινωνικών δομών, συλλόγων και μη κερδοσκοπικών οργανισμών που λειτουργούν στους Δήμους Θέρμης, Θερμαϊκού, Καλαμαριάς και Πυλαίας – Χορτιάτη,  στο πλαίσιο της Δράσης 2 Δικτύωσης του έργου «Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης» διοργανώθηκαν δύο θεματικά εργαστήρια στους Δήμους Θέρμης και Καλαμαριάς.

Στις 7 & 8 Νοεμβρίου 2013  στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Θέρμης πραγματοποιήθηκε το «Διήμερο Εκπαιδευτικό – Βιωματικό Εργαστήριο για την Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα  με το μεθοδολογικό εργαλείο COMPASS (ΠΥΞΙΔΑ)»  ενώ

στις   20 & 21 Νοεμβρίου 2013 στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλαμαριάς  πραγματοποιήθηκε το  Διήμερο Εκπαιδευτικό – Βιωματικό Εργαστήριο  για Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση με θέμα «Ίσες Ευκαιρίες & Κοινωνική Ευθύνη»

Στόχος των θεματικών εργαστηρίων που υλοποιήθηκαν με επιτυχία και με μεγάλη συμμετοχή εκπροσώπων Κοινωνικών Φορέων ,από τους Δήμους Θέρμης και Καλαμαριάς και τη συνεργασία της ΑΡΣΙΣ ΜΚΟ, ήταν η δικτύωση και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων στελεχών στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.

Η ανάπτυξη ενός  κοινωνικού δικτύου συνεργιών και συμπράξεων με συντονισμένη δράση των τεσσάρων Δήμων της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, αναμένεται να έχει συνθετικά και πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα, για την κοινωνική ένταξη και προώθηση της απασχόλησης ευπαθών ομάδων.

Στο ίδιο πλαίσιο κατά το πρώτο τρίμηνο του 2014 θα πραγματοποιηθούν τα δύο εργαστήρια με τίτλο «Κοινωνικός Αποκλεισμός: Το παράδειγμα της αναπηρίας» και «Καταπολεμώντας τα στερεότυπα και τις διακρίσεις στο χώρο εργασίας» από τους Δήμους Πυλαίας Χορτιάτη και Θερμαϊκού, αντίστοιχα και τη συνεργασία της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.