Παρουσίαση

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Ανατολικής Θεσσαλονίκης συγκροτήθηκε με πρωτοβουλία των Δήμων Θέρμης, Θερμαϊκού, Καλαμαριάς και Πυλαίας – Χορτιάτη για την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης «Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής και Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης» καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών, αναπτυξιακών και εκπαιδευτικών φορέων που αναπτύσσουν δράσεις επένδυσης και ανάπτυξης Κοινωνικού Κεφαλαίου στην περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Η σύνθεση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, με Συντονιστή Εταίρο την Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ α.ε. και την στήριξη των τεσσάρων ΟΤΑ της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, διασφαλίζει τη εμπλοκή Κοινωνικών Εταίρων, ΜΚΟ και εθελοντικών οργανισμών, που διαθέτουν εμπειρία σε παρεμβάσεις στη κοινότητα, για τη στήριξη και ανάδειξη των αναγκών των ομάδων στόχου του Έργου, συμμετέχοντας παράλληλα σε εθνικά και ευρωπαϊκά Δίκτυα για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης των Διακρίσεων.

Η συμμετοχή των παραπάνω οργανισμών της Α.Σ. διασφαλίζει την αποτελεσματική κινητοποίηση της τοπικής κοινότητας, τοπικών και υποτοπικών φορέων και Δικτύων, ώστε η υλοποίηση του έργου να αποβεί αποτελεσματική, ως προς τους στόχους προώθησης της απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης, αλλά και της ενδυνάμωσης της συμμετοχής όλων σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών.

Τέλος, η συμμετοχή οργανισμών εξειδικευμένων στο σχεδιασμό μελετών, παρεμβάσεων και έργων Τοπικής Ανάπτυξης και επένδυσης στο Κοινωνικό Κεφάλαιο, προσδίδει την απαραίτητη τεχνογνωσία σχεδιασμού και υλοποίησης των αναπτυξιακών παρεμβάσεων και συστηματικής εφαρμογής εργαλείων και των προϊόντων του Έργου.

Εταίροι Α.Σ. Ανατολικής Θεσσαλονίκης