Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Η Αναπτυξιακή Αναπτυξιακή Σύμπραξη Ανατολικής Θεσσαλονίκης με τη συμμετοχή των Δήμων Θερμαϊκού, Θέρμης, Πυλαίας- Χορτιάτη και Καλαμαριάς, υλοποιεί το Σχέδιο Δράσης«Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης»

Στόχος του  Σχεδίου είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργεί η οικονομική κρίση τα τελευταία χρόνια στον τομέα της απασχόλησης, ιδιαίτερα για τις Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες (ΕΚΟ), δημιουργώντας σημαντικά ρήγματα στην κοινωνική συνοχή των τοπικών κοινωνιών. Η παρέμβαση, μέσω της ενεργοποίησης του τοπικού κοινωνικού ιστού, με πρωτοβουλία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στοχεύει στην αύξηση της απασχόλησης, με την αξιοποίηση των ανταγωνιστικών κλάδων απασχόλησης της Αν. Θεσσαλονίκης, τη δημιουργία προϋποθέσεων ενίσχυσης της απασχολησιμότητας, προώθησης ίσων ευκαιριών, άρσης των συνθηκών κοινωνικού αποκλεισμού και κοινωνικής και εργασιακής ένταξης ανέργων ΕΚΟ.

Το Σχέδιο Δράσης αφορά την ένταξη 160 ατόμων ανέργων Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων, των κατηγοριών:

• Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα (45 άτομα),
• Μετανάστες (20 άτομα),
• Άτομα με αναπηρία (40 άτομα),
• Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών (15 άτομα) καθώς και
• Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενα από φτώχεια (40 άτομα)

των Δήμων της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, σε δράσεις Συμβουλευτικής στήριξης της Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας και Δράσεις Επιδοτούμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης για την στήριξη και προετοιμασία των ανέργων κατά την ένταξή τους στην Αγορά Εργασίας.

Η περιοχή παρέμβασης του Σχεδίου περιλαμβάνει τους Δήμους Θερμαϊκού, Θέρμης, Πυλαίας- Χορτιάτη και Καλαμαριάς, αποτελώντας μια διευρυμένη τοπική ενότητα της Ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη Ανατολικής Θεσσαλονίκης συμμετέχουν:

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ «ΑΡΣΙΣ»
ΕΝΩΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΩΝ ΨΗΤΟΠΩΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Π.Ε. «ΚΕΚ IDEA Ε.Π.Ε.»
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Ε.Κ. Α.Ε.
ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ «ΕΡΓΑΝΗ»